Kamera on-line

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych - 31 stycznia 2014 r. (13.02.2014)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, od początku uruchomienia programów do 31 stycznia 2014 r. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych złożono 60,1 tys. wniosków o dofinansowanie (poprawnych pod względem formalnym) na łączną kwotę dofinansowania 117,6 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 32,5 tys. umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 66,8 mld zł, co stanowi 93,3 proc. alokacji na lata 2007-2013 (powiększonej o dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania i z dostosowania technicznego).

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła w części dofinansowania UE 50,1 mld zł, co odpowiada 70,0 proc. alokacji na lata 2007-2013 (powiększonej o dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania i z dostosowania technicznego).
 
×

Zapisz się do newslettera