Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 16 lutego 2014 r. (20.02.2014)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 16 lutego 2014 r. złożono 290,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 591,8 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 95 341 umów o dofinansowanie na kwotę 391,5 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 270,1 mld zł, co stanowi 95,3 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 260 mld zł, a w części dofinansowania UE 184,2 mld zł.
 
 
×

Zapisz się do newslettera