Kamera on-line

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - stan na 14 lutego 2014 r. (20.02.2014)

 Zestaw logo LPI

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
 
Podane terminy odnoszą się do Priorytetów i Działań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. Natomiast w przypadku działań, dla których przewidziano wyłącznie tryb indywidualny, zamieszczona została odpowiednia adnotacja. Terminy rozpoczęcia przyszłych naborów wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny. Z uwagi na szereg czynników warunkujących uruchomienie naborów, podane daty mogą ulec modyfikacjom.
 
Harmonogramy naborów wniosków w ramach pozostałych programów na lata 2007-2013 nie uległy zmianom.
 
Zachęcamy do systematycznego przeglądania stron internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  poświęconych poszczególnym Programom w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami o kolejnych naborach wniosków.
 
 
Pobierz plik:
 
 
×

Zapisz się do newslettera