Kamera on-line

Zaktualizowana mapa projektów Programu Innowacyjna Gospodarka już dostępna (20.02.2014)

 Zestaw logo LPI

Zapraszamy do korzystania ze zaktualizowanej mapy projektów dostępnej pod adresem: www.projekty.poig.gov.pl. Mapa posiada dane aktualne na 31 grudnia 2013 r.
 
Mapa projektów przedstawia dodatkowe dane - oprócz podstawowych informacj z zakresu tytułu projektu, nazwy i formy prawnej beneficjenta, wartości projektu - niedostępne w narzędziu Mapa dotacji, stanowiąc jej uzupełnienie:
  • informacje o branży, jakiej dotyczy projekt (PKD projektu),
  • informacje o branży podstawowej działalności beneficjenta (PKD beneficjenta),
  • w przypadku projektów realizowanych przez jednostki naukowe również informacje o rodzaju działalności badawczej, której dotyczy projekt.
Dzięki tym informacjom mapa projektów dostarcza kluczowych informacji na temat przestrzennego rozkładu projektów realizowanych w poszczególnych gałęziach polskiej gospodarki i dziedzinach nauki.
 
×

Zapisz się do newslettera