Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 9 marca 2014 r. (10.03.2014)

 Zestaw logo LPI

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 9 marca 2014 r. złożono 291,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 593,6 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 96 158 umów o dofinansowanie na kwotę 393,7 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 272,1 mld zł, co stanowi 96,5 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 263,7 mld zł, a w części dofinansowania UE 186,8 mld zł.

×

Zapisz się do newslettera