Kamera on-line

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 - stan na 16 marca 2014 r. (18.03.2014)

Zestaw logo LPI
 
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 16 marca 2014 r. złożono 291,8  tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 594,2 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 96 195 umów o dofinansowanie na kwotę 393,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 272,1 mld zł, co stanowi 96,5 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 264,9 mld zł, a w części dofinansowania UE 187,6 mld zł.
 
×

Zapisz się do newslettera