Kamera on-line

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - stan na 14 marca 2014 r. (18.03.2014)

 Zestaw logo LPI

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Podane terminy odnoszą się do Priorytetów iDziałań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. Natomiast w przypadku działań, dla których przewidziano wyłącznie tryb indywidualny, zamieszczona została odpowiednia adnotacja. Terminy rozpoczęcia przyszłych naborów wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny. Z uwagi na szereg czynników warunkujących uruchomienie naborów, podane daty mogą ulec modyfikacjom.

Harmonogramy naborów wniosków w ramach pozostałych programów na lata 2007-2013 nie uległy zmianom.

Zachęcamy do systematycznego przeglądania stron internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  poświęconych poszczególnym Programom w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami o kolejnych naborach wniosków.

Zobacz także informacje w zakładce
Harmonogramy naborów wniosków w ramach programów na lata 2007-2013.

Pobierz plik:

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/Aktualizacja_harmonogramu_naborow_
wnioskow_POIiS_14032014.aspx

×

Zapisz się do newslettera