Kamera on-line

Usługi

Zestaw logo LPI

 

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie - Koźlu realizuje zadania z zakresu prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych (w tym wstępnej pomocy w procesie rozliczania projektów) skierowanych do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich oraz do społeczności lokalnej. Wszystkie usługi prowadzone prze punkty informacyjne są bezpłatne.

 

Zadania Lokalnego Punktu Informacyjnego:

 1. diagnostyka potencjalnego beneficjenta i kierowanie go do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji,
 2. udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności poprzez:
  - kontakt osobisty
  -
  kontakt telefoniczny
  -
  kontakt korespondencyjny
  - kontakt drogą elektroniczną,
 3. udzielanie wstępnej pomocy beneficjentom w procesie rozliczania projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych,
 4. uczestnictwo w działaniach o charakterze informacyjno promocyjnym (szkolenia, seminaria, konferencje) organizowanych bezpośrednio lub przez Główny Punkt Informacyjny. 

Osoby korzystające z usług Punktu otrzymują odpowiedź czy ich pomysł może zostać zrealizowany przy pomocy środków europejkich oraz w jakim terminie i do jakiej instytucji powinni złożyć wniosek o dofinansowanie.

Ponadto Punkt Informacyjny nieodpłatnie udostępnia publikacje dotyczące Funduszy Europejskich.     

×

Zapisz się do newslettera