Kamera on-line

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.2.2/2013 w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej POKL (27.06.2013)

 Zestaw logo LPI

W dniu 27.06.2013r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs  zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora  ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
 
Termin składania wniosków o dofinansowanie od dnia 27.06.2013r. do dnia 30.07.2013r.
×

Zapisz się do newslettera