Kamera on-line

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.1/PWP/2013 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw POKL (27.06.2013)

 Zestaw logo LPI

W dniu 27.06.2013r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosił konkurs zamknięty na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Termin składania wniosków od dnia 27.06.2013 r. do dnia 06.09.2013 r.
×

Zapisz się do newslettera