Kamera on-line

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.2/2013 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL (27.06.2013)

 Zestaw logo LPI

W dniu 27.06.2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.,dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Termin składania wniosków o dofinansowanie od dnia 27.06.2013 r. do 20.08.2013 r.

 

×

Zapisz się do newslettera