Kamera on-line

Nabór wniosków do projektu Polski Most Krzemowy (20.01.2014)

 Zestaw logo LPI

Rozpoczął się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu Polski Most Krzemowy (zamknięcie naboru: 28 stycznia 2014 r.).  Jest to projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 
Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami, inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.

W ramach trzech etapów projektu oferujemy:
1.       Udział w szkoleniu na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na rynku Stanów Zjednoczonych (Pierwszy Etap);
2.       Możliwość opracowania strategii marketingowej firmy na rynek amerykański we współpracy z ekspertami z Doliny Krzemowej (Drugi Etap);
3.       W Dolinie Krzemowej: konsultacje doradcze, szkoleniowe i mentorskie z wybranymi przez siebie specjalistami, udział w sesjach prezentacyjnych dla inwestorów i partnerów oraz spotkaniach B2B i B2C (Trzeci Etap).
Wsparcie w ramach Projektu udzielane będzie w formie pomocy de minimis.

Więcej informacji na temat korzyści i warunków uczestnictwa w projekcie znajdziecie Państwo na stronie:
www.mostkrzemowy.parp.gov.pl
×

Zapisz się do newslettera