Kamera on-line

VI edycja konkursu dotacji: Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności (10.03.2014)

 Zestaw logo LPI

Do 4 kwietnia 2014 r. można składać wnioski do VI edycji konkursu dotacji „Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”. Konkurs skierowany jest do środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, które w ten sposób chcielibyśmy zaangażować we wspieranie procesu wdrażania Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

Uczestnicy konkursu
O dotacje mogą ubiegać się:
  • uczelnie wyższe oraz instytucje badawczo rozwojowe, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź Fundusze Europejskie,
  • pracownicy naukowi, których przedmiotem badań oraz nauczania jest rozwój regionalny bądź Fundusze Europejskie,
  • organizacje pozarządowe.
Wartość dofinansowania udzielanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  • badania naukowe oraz prezentacja ich wyników – do 80 000 zł
  • konferencje – do 60 000 zł
  • publikacje naukowe – do 30 000 zł
Terminy
Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 4 kwietnia 2014 r.
 
Projekty, realizowane w ramach VI edycji konkursu dotacji, muszą zostać zakończone do 30 września 2014 r.
 
Linie tematyczne
Główne linie tematyczne konkursu dotacji to:
  • Polityka regionalna,
  • Polityka Społeczno-Gospodarcza,
  • Metodologia oraz sposoby planowania, organizacji i realizacji ewaluacji polityki spójności.
Dodatkowe informacje
Pytania dotyczące konkursu dotacji prosimy kierować na adres:

×

Zapisz się do newslettera