Kamera on-line

Charakterystyka powiatu

Tablica


Powiat kędzierzyńsko-kozielski położony jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, przy granicy z województwem śląskim, w dorzeczu Odry i Kłodnicy. Zajmuje powierzchnię 625 km2 co stanowi 6,6% powierzchni województwa. Wśród miejscowości Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego znajdują się: 1 miasto, 90 miejscowości wiejskich i 75 sołectw.

Powiat charakteryzuje się dużym potencjałem gospodarczym, infrastrukturalnym, społecznym i intelektualnym. Jest jednym z czterech rejonów przemysłowych Województwa Opolskiego, a miasto Kędzierzyn - Koźle jest drugim po Opolu miastem węzłowym strefy uprzemysłowienia i urbanizacji Opolszczyzny. Rejon ten posiada duże szanse rozwoju w obszarze innowacji, przemysłu i usług wykorzystujących drogowe, kolejowe i wodne walory komunikacyjne. Korzystne położenie związane jest przede wszystkim z bliskością autostrady A-4 Berlin - Kijów, z przebiegającą przez Kędzierzyn - Koźle międzynarodową magistralą kolejową wschód - zachód, która przewidziana jest do włączenia do Europejskiego Systemu Transportu Kolejowego oraz modernizowaną zgodnie z "Programem dla Odry - 2006" drogą wodną na rzece Odrze.

Krajobraz gminyDroga rzeczna posiada port, przeładownię oraz stocznię. Powiat posiada gęstą sieć dróg gminnych i powiatowych, cechuje się ponadto korzystnym usytuowaniem przy szlaku żeglugowym na Odrze. Użytki rolne zajmują 60% powiatu. Na dobrych glebach uprawia się głównie pszenicę, jęczmień, rzepak oraz buraki cukrowe. Powiat jest specyficznie ukształtowanym obszarem. W otoczeniu terenów rolniczych funkcjonuje silnie uprzemysłowiona aglomeracja kędzierzyńsko-kozielska. Powiat należy do bardziej uprzemysłowionych w województwie. Funkcjonujące w powiecie przedsiębiorstwa mają strategiczne znaczenie dla regionu. Dominującą branżę w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim stanowią działy: chemiczny produkcyjny oraz dystrybucyjny, oprócz tego obecna jest branża maszynowa, mechaniczna oraz tekstylna.

Szpital w KoźluW powiecie bardzo bobrze zorganizowana jest służba zdrowia. W latach 2000-2001 nastąpiła głęboka restrukturyzacja szpitali w mieście Kędzierzynie - Koźlu. Połączono trzy istniejące szpitale tworząc Szpital Zespolony. Dodatkowo utworzono oddział neurologii i szpitalny oddział ratunkowy. W celu podniesienia jakości i dostępności usług dla mieszkańców pozyskano inwestorów zewnętrznych, którzy wybudowali na terenach dzierżawionych od SP ZOZ pracownię rezonansu magnetycznego oraz uruchomili stację dializ.

Obrabiarka sterowana numerycznieDzięki wsparciu finansowemu z Kontraktu Wojewódzkiego w powiecie powstało Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Jest to szkoła kształcąca w zawodach: mechanik, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych i mechatronik.Obrabiarka sterowana numerycznie Następnie dzięki realizacji projektu finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec pt. „Rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie opolskim“ nastąpiło dalsze wsparcie CKPiU poprzez zakup wyposażenia w wysokości 130 tys. EUR, programy szkoleniowe dla kierownictwa i kadry nauczycielskiej o wartości 52 tys. EUR. Projekt rozpoczął się w lipcu 2002 roku, a zakończył w czerwcu 2005.

Inauguracja roku akademickiegoW powiecie kędzierzyńsko-kozielskim od dwóch lata funkcjonuje filia państwowej uczelni – Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W 2003 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu uruchomiony został 12 punkt zamiejscowy wrocławskiej Akademii Ekonomicznej. Uczelnia zaoferowała jednolite magisterskie studia zaoczne i zaoczne magisterskie studia uzupełniające na kierunku: Finanse i bankowość z trzema specjalnościami do wyboru: Bankowość i ubezpieczenia, Finanse przedsiębiorstw i instytucji samorządowych, Finanse i rachunkowość.

Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski to nie tylko miasto i gmina Kędzierzyn – Koźle. W skład powiatu wchodzi także 5 gmin wiejskich – Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś.

Gmina Bierawa została uhonorowana wyróżnieniem „Gmina Fair Play – profesjonalna gmina przyjazna inwestorom”.

Gmina Cisek to jedna z najmniejszych gmin Opolszczyzny – podstawową jej funkcją jest rolnictwo. Aktywnie gmina uczestniczy w programie „Odnowa wsi”.

Gmina Pawłowiczki to gmina typowo rolnicza, bardzo dobre i dobre gleby oraz dość łagodny klimat powodują, że posiada szczególne warunki naturalne umożliwiające intensywny rozwój rolnictwa i pod tym względem zajmuje jedno z pierwszych miejsc w województwie.

Gmina Reńska Wieś to gmina, która ma bardzo dobre położenie komunikacyjne i jej bardzo dobre położenie jest atrakcyjne dla inwestorów.

Gmina Polska Cerekiew jest również gminą wyróżnioną certyfikatem „Gmina Fair Play”, a także zwycięzcą w ogólnokrajowym konkursie „Bezpieczna Gmina”.

LewadaNa terenie gminy w Zakrzowie działa Ludowy Klub Jeździecki „Lewada”. LEWADA jest znanym i liczącym się na arenie sportowej klubem specjalizującym się w ujeżdżeniu. Od kilku lat LEWADA zajmuje I miejsce w ogólnopolskim rankingu PZJ, a czołowi zawodnicy LKJ LEWADA to członkowie Polskiej Kadry Narodowej. Każdego roku klub organizuje kilkanaście imprez jeździeckich – w tym Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w Ujeżdżeniu oraz Mistrzostwa Polski Juniorów w Ujeżdżeniu. Do grona sympatyków klubu należy wiele osób z kręgu kultury i sztuki.  Honorowym członkiem Zarządu Klubu jest znana prezenterka TVP Katarzyna Dowbor. Absolutnym hitem są organizowane w Zakrzowie przez LEWADĘ Jeździeckie Mistrzostwa Polski Środowisk Twórczych - ART CUP, podczas których klub gości najpopularniejszych artystów. 

Linki do gmin Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego:

Gmina Bierawa
Gmina Cisek
Gmina Pawłowiczki
Gmina Polska Cerekiew
Gmina Reńska Wieś
Miasto Kędzierzyn - Koźle

×

Zapisz się do newslettera