Kamera on-line

Szpitale

Izba przyjęć:

     Szpital w Kędzierzynie - 77 40 62 752 
·         Szpital w Koźlu - 77 40 62 481
 
 
Szpital przy ul Roosevelta 2 w Koźlu
·         Laryngologia - 40 62 446
·         Okulistyka - 40 62 424
·         OIOM - 40 62 452
·         Chirurgia - 40 62 415
·         Noworodki - 40 62 441
·         Neurologia - 40 62 746
·         Położnictwo - 40 62 412
·         Ginekologia - 40 62 431
·         Urologia - 40 62 498
·         Ortopedia - 40 62 421
·         Dziecięcy - 40 62 516
·         Interna - 40 62 673 -dyżurka pielęgniarska, 40 62 677 - dyżurka lekarska
 
Szpital przy ul. Judyma w Kędzierzynie
·         Pulmonologia - 40 62 752 
·         Dermatologia - 40 62 738
·         Geriatria - 40 62 749
 
        Rozbudowa szpitala
 
        W połowie 2009 roku zakończono pierwszy etap rozbudowy kozielskiego szpitala. To  największa i najpoważniejsza inwestycja w dziejach naszego powiatu. Od tej pory pacjenci mogą korzystać z najnowocześniejszej opieki medycznej.
        Dobudowany budynek składa się z czterokondygnacyjnego łącznika oraz trzykondygnacyjnego budynku głównego. Niski parter budynku zajmuje obecnie Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć, na parterze znajdują się pomieszczenia Oddziału Chorób Wewnętrznych, który zajmuje również parter budynku głównego. Kolejne trzy kondygnacje czekają jeszcze na wykończenie. Będzie znajdować się tam część Bloku Operacyjnego, kaplica, sala narad oraz pomieszczenia Oddziału Ortopedii. Do nowej części dobudowanego skrzydła została przeniesiona Sterylizacja oraz Laboratorium. Znajduje się tam również pracownia USG.
 
        Gruntowna rozbudowa szpitala w Koźlu to inwestycja wynikająca z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku, w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, zarówno pod względem fachowym, jak i sanitarnym. Wszystko w ramach dostosowywania do standardów unijnych.
        Do tej pory inwestycja pochłonęła ponad 26 milionów złotych. Środki pochodziły z dotacji organu założycielskiego (5 milionów złotych), kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ (15 milionów złotych), oraz środków własnych placówki (6 milionów złotych).
               
              
        Za ponad 1,2 milionów złotych zakupiono cyfrowy aparat RTG z systemem archiwizacyjno-dystrybucyjnym do diagnostyki radiologicznej. Środki na ten cel pochodziły z trzech źródeł: budżetu powiatu, SPZOZ-u oraz Unii Europejskiej. Partner Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w zakresie ochrony zdrowia – firma HELIMED udostępniła naszej placówce nowy i niezwykle nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny pozwolą na najnowocześniejszą diagnostykę pacjentów.
        Kędzierzyn-Koźle jest jednym z trzech filarów, na których buduje się opiekę zdrowotną w województwie.
        1.jpeg
 
              
 
 
 
 
×

Zapisz się do newslettera