Kamera on-line

Wydział Gospodarczy

Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle
fax. (77) 472 32 95
e-mail:

 


Kierownik Wydziału

tel.: (77) 405 27 42    ( pokój nr. 31, II piętro budynku Starostwa )
Piotr Kmieć 


Inspektorzy

tel.: (77) 405 27 10    ( pokój nr. 30, II piętro budynku Starostwa )
tel.: (77) 405 27 40

Maja Makowiecka-Sroka    
Alina Murawska                 


Informatyk

tel.: (77) 405 27 25    ( pokój nr. 33, II piętro budynku Starostwa )
Adrian Kasperski 


 

 

1. Wydziałem Gospodarczym kieruje Kierownik.

2. Do zakresu działania Wydziału Gospodarczego należy w szczególności:
1) organizowanie materialno-technicznych warunków pracy Starostwa,
2) prowadzenie spraw BHP i ochrony przeciwpożarowej w Starostwie, ochrona budynków,
3) prenumerata przepisów prawnych, czasopism oraz wydawnictw fachowych,
4) gospodarka pieczęciami,
5) przeprowadzanie inwentaryzacji w Starostwie,
6) rozliczanie kart drogowych, zużycia paliwa i ogumienia samochodu służbowego,
7) organizowanie zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane oraz prowadzenie ewidencji zamówień publicznych we współdziałaniu z kierownikami wydziałów,
8) rozliczanie rozmów telefonicznych,
9) nadzór nad prowadzeniem niezbędnych prac gospodarczych wykonywanych przez pracowników obsługi w celu utrzymania obiektu w ciągłym ruchu,
10) sprawdzanie faktur otrzymywanych przez Starostwo pod względem formalno-rachunkowym,
11) prowadzenie ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych,
12) gospodarowanie mieniem Powiatu w zakresie sporządzania umów najmu, użyczenia, naliczania kosztów eksploatacji, przeprowadzania remontów itp.
13) nadzór nad funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej w Starostwie,
14) zabezpieczenie przestrzegania praw autorskich przy użytkowaniu oprogramowania informatycznego,
15) prowadzenie księgowych druków ścisłego zarachowania w zakresie prowadzonych spraw oraz ich zabezpieczenie,
16) dokonywanie kontroli wewnętrznej obejmującej wstępną kontrolę finansową,
17) wdrażanie postępu technicznego.


 

×

Zapisz się do newslettera