Kamera on-line

Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczlnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych

×

Zapisz się do newslettera