Kamera on-line

Roczne zestawienie danych o opadach

Przypominamy !

 Do dnia 15 marca 2014r. należy przedłożyć  Marszałkowi Województwa Opolskiego, roczne zestawienie danych o odpadach za rok 2013r. zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych  o odpadach ( Dz. U. z 2010r.; Nr 249, poz. 1674).

Zwracam uwagę, że liczy się data wpływu do Organu.

×

Zapisz się do newslettera