Kamera on-line

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Przypominamy !

 Z dniem 31 marca 2014r. upływa termin składania  do Marszałka Województwa Opolskiego wykazów, zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania   ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat  za  2013r.

Nowość!
OPŁATY  ponosimy za cały  2013r.

Zwolnienia!
Nie ponosimy opłat w przypadku  uzyskanej kwoty  nie  przekraczającej  800 zł.
Przedkładamy wówczas tylko zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska za  2013r.

×

Zapisz się do newslettera