Kamera on-line

Zespół Radców Prawnych

mec. Maria Bartula


tel.  (77) 40 52 741  ( pokój nr 41, II piętro )
fax. (77) 472 32 95Plac Wolności 13
47-220 Kędzierzyn-Koźle 

 

Do podstawowych zadań zespołu należy prowadzenie następujących spraw:
1. Udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektu aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu, Starosty i opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym.
2. Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady Powiatu, Zarządu, Starosty i wydziałów.
3. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień.
4. Wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz Starosty.
5. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Powiatu i Skarbu Państwa.
6. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego.
7. Informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu.
8. Sporządzanie w obecności Starosty testamentu allograficznego.
9. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i ich oddziałów.
 

×

Zapisz się do newslettera