Kamera on-line

Podsumowanie projektu LEONARDO DA VINCI - AGROPUZZLE - PUZZLE DLA BIZNESMENA

          Dnia 5 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół w Komornie miała miejsce konferencja podsumowująca realizację projektu o nazwie "Agropuzzle - puzzle dla biznesmena" w ramach programu Leonardo da Vinci (jest on częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" - Lifelong Learning Programme, który jest realizowany w latach 2007-2013). Był to projekt realizowany we współpracy z partnerami z Czech, Słowacji, Francji, Grecji i Polski, właśnie przez Zespół Szkół w Komornie.
         Był to projekt z zakresu
edukacji rolniczej i miał on na celu zapoznanie młodzieży, nauczycieli z różnymi formami agroturystycznymi w obszarze agrobiznesu w krajach partnerów oraz ma ukazać piękno partnerskich krajów. Jednym z głównych założeń spotkań było poznanie specyfiki odwiedzanego kraju poprzez kontakt z językiem i kulturą. Językiem projektu był język angielski. Był to jedyny projekt dla szkół na Opolszczyźnie, którego rozpoczęcie miało miejsce we wrześniu 2010 roku a koniec na rok 2012. Koncentruje się on na wszelkich możliwych do zrealizowania formach działalności, przede wszystkim w skali mikro (np. małe farmy rolnicze, uprawa ziół na niewielką skalę, hodowla ryb).

              Głównym celem projektu jest pokazanie możliwości, jakie daje rolnictwo w dziedzinie organizacji małych form działalności. W trakcie tygodniowych pobytów w zaprzyjaźnionych miastach młodzież wraz z nauczycielami poznawała specyfikę małych zakładów przemysłowych, gospodarstw agroturystycznych i rolnych. Nauczyciele razem z uczniami opracowywali zagadnienia związane z tematyką prowadzenia własnej działalności w obrębie rolnictwa. W roku szkolnym 2011/2012 ponad 30 uczniów Zespołu Szkół w Komornie wzięło udział w wyjazdach partnerskich na Słowację, do Czech, Grecji i Francji. 
              Natomiast w marcu 2012 r. młodzież z krajów partnerskich przyjechała do Polski na tygodniowy pobyt. Mieliśmy okazję ją gościć w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu. 
              W ramach realizowanego projektu ogłoszono szkolny konkurs „Mój przyszły zawód w zgodzie z naturą”, który był adresowany do wszystkich uczniów klas technikum, w tym technikum agrobiznesu i architektury krajobrazu, a jego zwycięzcą został Denis Tunkel.
            Osiągnięciem projektu jest konfrontowanie naszychpolskich, rolniczych możliwości z warunkami panującymi w innych krajach. Młodzież poznała zupełnie inne techniki uprawy roli (niekoniecznie nowe, ale w Polsce już zapomniane), sposoby organizacji nowatorskich rozwiązań w obrębie rolnictwa, agroturystyki. Bardzo zauważalną korzyścią z realizacji przedsięwzięcia jest także możliwość poznawania ludzi i doskonalenie umiejętności językowych.

            Dziękujemy Dyrekcji Zespołu oraz nauczycielom za napisanie projektu i zaangażowanie w jego realizację. Jest to praca, która przynosi, poza wymienionymi już korzyściami, wzbogacenie bazy dydaktycznej, podniesienie atrakcyjności szkoły.
Wartość tego projektu wyniosła 25 tys. euro, w tym 20% wkładu Starostwa.

Koordynatorem Projektu był Pan Sławomir Jakoniuk.
Wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.agropuzzle.eu

DSC_0938.jpeg
DSC_0937.jpeg
DSC_0899.jpeg
 
×

Zapisz się do newslettera