Kamera on-line

Spotkanie z przedstawicielami gmin w sprawie reagowania w sytuacjach kryzysowych

Dnia 21 sierpnia 2012 roku odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Kędzierzyna-Koźla, wójtami gmin z terenu powiatu oraz przedstawicielami wszystkich powiatowych służb i inspekcji. Na spotkaniu omówione zostały procedury postępowania związane z prowadzeniem akcji ratowniczej w sytuacji zaistnienia zagrożenia noszącego znamiona klęski żywiołowej ze szczególnym uwzględnieniem trąb powietrznych oraz huraganów. Uczestnicy spotkania uznali, że procedury postępowania zawarte zarówno w powiatowym jak i gminnych planach zarządzania kryzysowego z uwagi na ich spójność pozwolą na wspólne i skuteczne działania zarówno w trakcie zaistnienia zagrożenia jak również w procesie odbudowy infrastruktury po jego zakończeniu.

           Owocem spotkania są będące w posiadaniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego bazy danych sił i środków będących w dyspozycji Prezydenta i wójtów do prowadzenia akcji ratowniczych. Stworzona została również baza kontaktowa sołtysów   z terenu całego powiatu co pozwoli na szybsze dotarcie do informacji w razie zaistnienia sytuacji zagrożenia oraz usprawnia kwestię ostrzegania ludności przed zagrożeniem.

Obecna na spotkaniu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła również kwestię współpracy ośrodków pomocy społecznej z zespołami zarządzania kryzysowego oraz oceniła współpracę z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej.

 

×

Zapisz się do newslettera