Kamera on-line

Dzień Drzwi Otwartych w OCO pod hasłem „DZIEŃ DLA ZDROWIA”

Opolskie Centrum Onkologii (Opole, ul. Katowicka 66A), jak co roku w październiku organizuje "Dzień Drzwi Otwartych". Zainteresowani Opolanie w dniu 20 października w godz. 8-14 będą mogli skorzystać z porad lekarzy onkologów, przyjmujących w poradniach: Chirurgii Onkologicznej, Profilaktyki Chorób Piersi oraz Onkologii Ogólnej. Dodatkowo imienne zaproszenie na badanie otrzymają pacjenci, którzy w ostatnim roku poddani zostali zabiegowi nefrektomii. W „Dniu dla Zdrowia” poza konsultacją onkologiczną będą mieli także wykonane badanie USG jamy brzusznej. 
Czynna będzie także Pracownia Mammograficzna, w której wykonywane będą zarówno zdjęcia Rtg piersi zlecone w przez lekarza, jak również wykonywane bezpośrednio po rejestracji w ramach skryningu (Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi  dla „zdrowych” Opolanek w wieku 50-69 lat, które wykonują mammografię co 2 lata; jego celem jest wczesne wykrycie zmian chorobowych, dające szansę wyleczenia).
Osoby rejestrujące się winny okazać dokument tożsamości oraz aktualne potwierdzenie  ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Do dyspozycji zainteresowanych będą również materiały edukacyjne na temat prowadzonych przez  OCO programów zdrowotnych; pacjenci otrzymają ponadto drobne upominki (długopis, torbę ekologiczną), promujące profilaktykę nowotworową.
Pamiętajmy, że rak, czyli nowotwór złośliwy, jest drugą, po chorobach układu krążenia, przyczyną śmierci ludzi na całym świecie, także w Polsce, ale znawcy oceniają, że za kilkanaście lat stanie się przyczyną pierwszą. Wynika to m.in. z faktu wydłużającej się średniej życia, zarówno kobiet, jak i mężczyzn (a wraz z wiekiem rośnie ryzyko zachorowania na raka), a także postępu w dziedzinie diagnostyki medycznej i leczenia.
Opolskie Centrum Onkologii zaprasza na Dzień Otwarty wszystkich Opolan, którzy chcą upewnić się czy np. znamię, guzek, długo utrzymujący się kaszel lub chrypka, zmiana rytmu wypróżnień, nie są zwiastunami poważniejszego schorzenia.


×

Zapisz się do newslettera