Kamera on-line

Życzenia Starosty na nowy rok szkolny 2012/2013Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy niepedagogiczni,
Rodzice, Uczniowie
szkół i placówek oświatowych
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

 

Minęły wakacje, ulubiony czas nas wszystkich, a szczególnie dzieci       i młodzieży. Zapewne macie mnóstwo wspomnień z nimi związanych, chwil do których chętnie będziecie wracać. Mam nadzieję, że wakacje pozwoliły Wam odpocząć i pełni zapału przystąpicie do nauki w kolejnym roku szkolnym. Jest to czas nowych wyzwań, czas wdrażania kolejnego etapu reformy oświatowej, w tym wprowadzanie nowej struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego, wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, nowości w systemie kształcenia zawodowego, w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Dla wielu z Was jest to początek podjęcia nauki w nowej szkole z nowymi nauczycielami, poznania nowych koleżanek i kolegów. To miejsce i czas zdobywania wiedzy, ale także uczenia się szacunku, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych, współdziałania
w zespole ludzi oraz podejmowania ważnych decyzji. Tu  będziecie poszerzać zainteresowania, rozwijać umiejętności i talenty oraz sprawdzać swoją wiedzę.

„W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie  do przyszłości a zarazem przyszłość do Was należy” jak mówił Jan Paweł II. W słowach tych uderza olbrzymia wiara w siłę twórczą młodzieży. Życzę Wam, by ufność i wiara we własne siły, w dokonywanie rzeczy niemożliwych były obecne w Waszej codziennej pracy i nauce.

           Życzę wszystkim, aby rok szkolny 2012/2013 był rokiem wielu sukcesów, nowych wielkich dokonań na miarę aspiracji, potrzeb regionu
i kraju oraz poczucia zawodowego i życiowego spełnienia.

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego –

Artur Widłak

×

Zapisz się do newslettera