Kamera on-line

Sprzątanie Świata 2012

 W dniach 14-16 września br., już po raz dwunasty Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski bierze udział w ogólnokrajowej akcji Fundacji Nasza Ziemia pn. „Sprzątanie Świata”. Tegoroczna akcja pod hasłem „KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ... NIE ŚMIECĘ” odbędzie się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski z dochodów własnych zakupił, celem rozdysponowania wśród Gmin Powiatu, 9 000 worków oraz 20 000 par rękawic. W tym roku, tak jak w latach ubiegłych, do akcji przystąpiły Gminy Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś, które rozdysponują przekazane worki i rękawiczki wśród szkół i przedszkoli należących terytorialnie do danej Gminy. Z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle do akcji przystąpiło 10 placówek oświatowych, które obejmują przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Odbiorem odpadów oraz ich przewozem na Miejskie Składowisko Odpadów na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w ramach akcji zajmie się firma Zakład Oczyszczania Miasta - Zbigniew STRACH. Nad bezpieczeństwem uczestników akcji, czuwać będą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji.

Plakat sprzatanie-wiata_2012 1.jpeg

×

Zapisz się do newslettera