Kamera on-line

Dzień Edukacji Narodowej – 14.X.2012 r.

Dnia 15 października 2012 r. w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W tym dniu Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski, Artur Widłak, podziękował dyrektorom szkół, nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty za zaangażowanie i serce, pełną oddania pracę, za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy i wzbudzanie jej zapału oraz energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć. Pokreślił, że kształcenie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań.
 
Pan Starosta podziękował także Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renacie Scheit oraz Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Oświaty Ingrydzie Domek, za wspieranie dyrektorów i społeczności szkół powiatowych w ich codziennej pracy.

Dzień Edukacji Narodowej to dzień szczególny dla wyróżnienia najlepszych. Z tej okazji Pan Artur Widłak wręczył listy gratulacyjne Starosty Panu Tadeuszowi Urbańczykowi i Panu Krzysztofowi Ligenzie w związku z uzyskaniem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, podkreślając zasługi wyróżnionych nauczycieli. Następnie wręczył wyróżnionym dyrektorom i nauczycielom nagrody przyznane przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego za pracę w roku szkolnym 2011/2012.

Nagrody te otrzymali:
Pani Urszula Więcek – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1,
Pani Justyna Lubieniecka – Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
Pan Gotfryd Włodarz – Dyrektor Publicznego Ogniska Artystycznego,
Pani Żyła Joanna - I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza,
Pani Piechowiak Jolanta - Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich,
Pani Głąbikowska Ewa - Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich,
Pani Majnusz Rita - Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja,
 Pan Rams Jarosław - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
Pani Mitkiewicz Teresa - Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy,
Pan Sokołowski Aleksander - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Wraz ze Starostą, gratulacje i podziękowania złożyła Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Wróbel. Na uroczystości obecni byli, m. in. członek Zarządu Pan Jakub Gładysz, członkowie Komisji Edukacji i Promocji Rady Powiatu w Kędzierzynie-Koźlu - Pani Dorota Tomala i Pan Leon Piecuch.

W II części uroczystości tegoroczni nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie, a Starosta pogratulował nowym nauczycielom mianowanym (10 osób) i dyplomowanym (7 osób) uzyskania kolejnego wyższego stopnia awansu zawodowego oraz wręczył okolicznościowe listy. 

           Wśród obecnych gości byli między innymi: radni Powiatu, Pani Anna Zielińska - Prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Kędzierzynie-Koźlu, Pan Andrzej Lachowicz - Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kędzierzyńsko-kozielski.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej nr 1 oraz Publicznego Ogniska Artystycznego w Kędzierzynie-Koźlu pod kierunkiem Pana Gotfryda Włodarza, dyrektora ww. placówek. 

Zdjęcia 110.jpeg
Zdjęcia 096.jpeg
Zdjęcia 048.jpeg
Zdjęcia 033.jpeg
Zdjęcia 025.jpeg

 
×

Zapisz się do newslettera