Kamera on-line

Uczniowie rywalizowali z wiedzy o Funduszach Europejskich

11 grudnia 2012 r. Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu zorganizował dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego Międzyszkolny Turniej o Funduszach Europejskich pt. „Z EUROFunduszami na TY”, który odbył się w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie – Koźlu .
W Turnieju udział wzięły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z powiatu, a każdą reprezentowała drużyna dwóch uczniów.
I tak: gospodarzy czyli II LO reprezentowali: Andrzej Pulst i Michał Rypel, ZS Nr 3: Maja Bartkowiak i Angelika Rolnik, I LO: Natalia Wróbel i Michał Ożóg, ZS w Komornie: Mateusz Ploszczyca i Chrystian Burghardt, ZSŻŚ: Gracjan Miernicki i Dawid Kostyk, ZS Nr 1: Anna Harc i Joachim Gruszka i ZSTiO: Maciej Tokarski i Tomasz Pieczka.
Uczniowie rywalizowali w III rundach: w pierwszej każda drużyna kolejno odpowiadała na dwa pytania, w II rundzie drużyny po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi wskazywały drużynę, która odpowiadała na kolejne pytanie. Każda drużyna miała cztery szanse, które pozwalały na pozostanie w Turnieju pomimo udzielenia błędnej odpowiedzi. Trzy drużyny, które zachowały szanse przechodziły do rundy III czyli do ścisłego finału. Znalazły się tam drużyny z II LO, ZS z Komorna i z ZS Nr 1. We wcześniejszych rundach uczniowie odpowiadali na ogólne pytania związane z Unią Europejską i Funduszami Europejskimi natomiast w rundzie finałowej pytania dotyczyły wykorzystania Funduszy Europejskich w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim. Pytania zadawał i cały Turniej prowadził Pan Jakub Dźwilewski – redaktor naczelny Nowej Gazety Lokalnej, który w swojej pracy na co dzień zajmuje się również sprawami związanymi z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich w powiecie.
Po zaciętej walce I miejsce w Turnieju zajął ZS Nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu, II miejsce wywalczyli uczniowie z ZS w Komornie, a trzecie miejsce przypadło gospodarzom czyli II LO z Kędzierzyna – Koźla.
Laureaci oraz wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali z rąk Dyrektor II LO Pani Zofii Wyrozumskiej, Kierownika Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej w Kędzierzynie – Koźlu Pana Piotra Kramarza i prowadzącego Turniej Pana Jakuba Dźwilewskiego upominki. Również każda szkoła otrzymała zestaw upominków przygotowany przez Lokalny Punkt.
W organizacji i przygotowaniu sali bardzo dziękujemy Pani Monice Michaliszyn oraz wolontariuszkom z II LO: Oli, Izabeli i Dominice, a także podziękowania należą się wszystkim opiekunom, którzy zaangażowali się w przygotowanie uczniów do Turnieju, który okazał się nie tylko rywalizacją wśród młodzieży ale i dobrą zabawą.

Konkurs z EUROfunduszami na TY.jpeg
Konkurs z EUROfunduszami na TY (2).jpeg
Konkurs z EUROfunduszami na TY (3).jpeg
Konkurs z EUROfunduszami na TY (4).jpeg
Konkurs z EUROfunduszami na TY (5).jpeg
Konkurs z EUROfunduszami na TY (6).jpeg
Konkurs z EUROfunduszami na TY (7).jpeg
Konkurs z EUROfunduszami na TY (8).jpeg
Konkurs z EUROfunduszami na TY (9).jpeg
Konkurs z EUROfunduszami na TY (10).jpeg
Konkurs z EUROfunduszami na TY (11).jpeg
Konkurs z EUROfunduszami na TY (12).jpeg
Konkurs z EUROfunduszami na TY (13).jpeg
Konkurs z EUROfunduszami na TY (14).jpeg
Konkurs z EUROfunduszami na TY (15).jpeg
×

Zapisz się do newslettera