Kamera on-line

Konferencja: Rola szkół gimnazjalnych w kształtowaniu świadomości zawodowej młodzieży

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu oraz Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, współorganizują konferencje poświęconą doradztwu i poradnictwu zawodowemu w szkołach gimnazjalnych. Konferencja o nazwie „Rola szkół gimnazjalnych w kształtowaniu świadomości zawodowej młodzieży” odbędzie się 14 grudnia 2012 r. w godz. 10:00 – 14:30 w Kędzierzynie – Koźlu, w Domu Kultury „Chemik” przy Al. Jana Pawła II 27. Wśród współorganizatorów są również: Kuratorium Oświaty w Opolu, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, oraz Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Honorowy patronat objął Minister Edukacji Narodowej oraz Prezydent Miasta Kędzierzyn – Koźle.

 
Program Konferencji

9:30 – 10:00      Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10    Przywitanie uczestników i zaproszonych gości

10:10 – 10:45    Przemówienia zaproszonych gości
   
10:45 – 11:00   Wprowadzenie w zagadnienia konferencji – dr Edward Nycz (Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski)

11:00 – 11:20    Dylematy rynku pracy w Polsce – prof. zw. dr hab. Dorota Kotlorz (Katedra Rynku Pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

11:20 – 11:40     Świadomość zawodowa oraz przesłanki wyboru przyszłego kierunku kształcenia przez młodzież województwa opolskiego.
Wstępny raport z badań – mgr Ireneusz Wiśniewski (Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu).

11:40 – 12:00    Umocowania prawne związane z realizacją doradztwa edukacyjno    - zawodowego w gimnazjach – mgr Anna Bąkiewicz
(Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie)

12:00 – 12:30    Przerwa kawowa

12:30 – 12:50    Przedstawienie przykładowego harmonogramu realizacji orientacji zawodowej w klasie I, II, III gimnazjum – mgr Jerzy Bielecki
(Wydział Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie)

12:50 – 13:10    Działania doradcy zawodowego w przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy na przykładzie Środowiskowego Hufca Pracy w Kędzierzynie – Koźlu – mgr Elżbieta Bartoszek
(Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
– Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Kędzierzynie – Koźlu)

13:10 – 13:30     Dobre praktyki w realizacji orientacji zawodowej
– mgr Jolanta Łebek (Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna nr 1
w Sosnowcu)

13:30 – 13:50     Dobre praktyki w realizacji orientacji zawodowej
– mgr Hanna Franczak (Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
w Opolu)

13:50 – 14:10     Dyskusja

14:10 – 14:30      Podsumowanie konferencji  – dr Edward Nycz

×

Zapisz się do newslettera