Kamera on-line

Sławięcicki Szkolny Klub Przedsiębiorczości po raz czwarty najlepszy na Opolszczyźnie

Narodowy Bank Polski we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości powołał do życia w 2006 r. Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS. Członkowie klubu w swoich szkołach prowadzą Szkolne Kluby Przedsiębiorczości. Uczniowie, którzy w nich pracują realizują projekty i inicjatywy edukacyjne we współpracy z Radą Programową Klubu działającą przy Narodowym Banku Polskim.
W Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu Szkolny Klub Przedsiębiorczości istnieje od 2007 roku. Działalność klubowiczów jest punktowana i odnotowywana w rankingu ogólnopolskim. Nasz klub dzięki zaangażowaniu uczniów od 2009 roku zajmuje zawsze pierwsze miejsce w województwie opolskim.
Od roku 2011 szczególnie angażuje się w projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.
Uczniowie założyli miniprzedsiębiorstwo „Bookschool” działające na wzór spółki jawnej, składające się z 8 wspólników. Każdy z nich wniósł wkład własny w kwocie 20 zł. Przedsiębiorstwo zajmowało się produkcją i sprzedażą pomocy dydaktycznych z chemii. W każdym miesiącu należało na platformie FMP złożyć raport z działalności oraz prowadzić dokumentację finansową. Rolę Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pełniła Rada Rodziców do której zostały odprowadzane składki: ZUS-u, Ubezpieczenia Zdrowotnego, Funduszu Pracy, podatku dochodowego, podatku VAT oraz opłata za wynajem pomieszczenia .
Po podsumowaniu 10 miesięcy pracy okazało się, iż stopa zwrotu na kapitale własnym wyniosła 176,5%. Uczniowie dodatkowo sfinansowali z zysku zakup nagród rzeczowych na:
- Festiwal Nauki – 72 zł,
- Dni Otwarte Szkoły – 50 zł,
- Szkolny Konkurs Chemiczny - 100 zł
W tym roku szkolnym młodzież z klasy pierwszej Technikum Chemicznego również postanowiła podjąć wyzwanie i przystąpiła do projektu zakładając firmę „Rdzawy biznes”, która zajmuje się konserwacją metalowego i drewnianego sprzętu laboratoryjnego, oraz świadczeniem różnorakich usług dla uczniów szkoły. Wspólnicy miniprzedsiębiorstwa postanowili uzyskać jeszcze lepszy wynik finansowy w porównaniu do roku ubiegłego oraz ubiegać się o wejście do finału w konkursie ogólnopolskim na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo, który odbędzie się w kwietniu w Warszawie.
 
opiekun Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa
Krystyna Glinka-Lewandowska
 
×

Zapisz się do newslettera