Kamera on-line

Konferencja pt. „Rola szkół gimnazjalnych w kształtowaniu świadomości zawodowej młodzieży”

W piątek, 14 grudnia 2012 r., w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie – Koźlu odbyła się konferencja pt. „Rola szkół gimnazjalnych w kształtowaniu świadomości zawodowej młodzieży”. Inspiracją do spotkania były wyniki – prowadzonych przez Ireneusza Wiśniewskiego, Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu – badań na temat spełniania przez szkoły ponadpodstawowe obowiązku doradztwa zawodowego.
Organizacji, prócz CKPiU wspomaganego przez Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, podjęły się niemal wszystkie jednostki mające wpływ na system doradztwa zawodowego w szkołach lub zaangażowane w badania nad zjawiskiem: Kuratorium Oświaty w Opolu, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Honorowy patronat objął Minister Edukacji Narodowej oraz Prezydent Miasta Kędzierzyna – Koźla. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, m.in. – Kurator Opolska, pani Halina Bilik, Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy, pani Józefa Ziemnik, Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, Stefan Wałach, Przewodnicząca Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla, Elżbieta Czeczot, niemal wszyscy dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego i wielu gości zainteresowanych tematem doradztwa zawodowego i stanu rynku pracy. Obecnych było ponad 120 osób.
Spotkanie otworzyła Aurelia Stępień, dyrektor Wydziału Wspomagania i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty. Gości przywitał gospodarz przedsięwzięcia, Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Artur Widłak. Konferencję poprowadził i wygłosił pierwszy referat na temat współczesnych gimnazjalistów mentalnie tkwiących pomiędzy doświadczeniami przodków a ponowoczesnym modelem życia – dr Edward Nycz, wicedyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. W kolejności wystąpień zaprezentowali się – mgr Ireneusz Wiśniewski, dyrektor CKPiU, doktorant Katedry Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przedstawiając wyniki badań nad funkcjonowaniem doradztwa i poradnictwa zawodowego w placówkach oświatowych, mgr Anna Bąkiewicz z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiająca aspekty prawne zjawiska, mgr Jerzy Bielecki z Wydziału Poradnictwa Zawodowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie ukazując modelową organizację wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego, mgr Elżbieta Bartoszek, doradca zawodowy Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy – Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Kędzierzynie – Koźlu omówiła rolę doradcy zawodowego na przykładzie działań w ŚHP w Kędzierzynie – Koźlu. Przykłady dobrych praktyk w realizacji orientacji zawodowej przedstawiły – mgr Jolanta Łebek, dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 1 w Sosnowcu oraz mgr Hanna Franczak, wicedyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.
Uczestnicy konferencji zgodnie uznali potrzebę omówienia tematu, zadeklarowali ścisłą współpracę nad wypracowaniem instrumentów niezbędnych do realizacji doradztwa i poradnictwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych. Działania takie są konieczne, by zapobiec przypadkowym i nietrafionym w zapotrzebowania rynku pracy wyborom przez uczniów szkół średnich, oraz by wykształcić  w nich gotowość do przekwalifikowania się na każdym etapie kształcenia zawodowego.

DSC_4411.jpeg
DSC_4424.jpeg
DSC_4426.jpeg
DSC_4443.jpeg
DSC_4428.jpeg
×

Zapisz się do newslettera