Kamera on-line

VII TARGI PRACY I EDUKACJI

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Kędzierzynie – Koźlu oraz Opolską Wojewódzką Komendą Hufców Pracy serdecznie zapraszają Pracodawców, Przedsiębiorców oraz osoby bezrobotne do uczestnictwa w VII Targach Pracy i Edukacji „PRACA - SZKOLENIE – NAUKA”, które odbędą się 14 marca 2013r. w godzinach 1000 – 1300  w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. J. Matejki 19
Podczas Targów istnieje możliwość:
·        pozyskania pracowników,
·         pozyskanie pracodawcy, 
·          wymiany doświadczeń i metod rekrutacji pomiędzy firmami,
·         uczestnictwa w prelekcjach pod nazwą: „Bezpieczna praca za granicą a handel ludźmi” oraz „Aktualny stan prawny – ostatni rok zawierania umów o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników”.
Udział w VII Targach Pracy i Edukacji jest BEZPŁATNY, zapewniamy wystawcom stoiska, gwarantujemy dobrą organizację i promocję.
Firmy zainteresowane udziałem w Targach prosimy o kontakt z  Panią Justyną Dragan lub Panią Katarzyną Karkosz tel. 77/482-70-41 wew. 104, 505 115 257 lub o przesłanie informacji na e-mail , admin@pup-kkozle.pl.
Kontaktować się można także z Komendą Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy z Panią Elżbietą Bartoszek Tel. 77-406-04-30 lub 501-682-727
Przedsiębiorcom biorącym udział w Targach zapewniamy obsługę organizacyjną.
Serdecznie zapraszamy
×

Zapisz się do newslettera