Kamera on-line

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)!

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych (ukończona 8 klasowa szkoła podstawowa lub gimnazjum). Kształcenie kierowane jest do osób zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W naszej szkole organizujemy następujące kursy:

I. SERWISANT KOMPUTERÓW

Kwalifikacja: E 12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Po zdobyciu tej kwalifikacji możliwość kontynuacji kursu w zawodzie: TECHNIK INFORMATYK

II. MURARZ - TYNKARZ

Kwalifikacja: B 18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Po zdobyciu tej kwalifikacji możliwość kontynuacji kursu w zawodzie: TECHNIK BUDOWNICTWA

III. KUCHARZ

Kwalifikacja: T 6. Sporządzanie potraw i napojów

Po zdobyciu tej kwalifikacji możliwość kontynuacji kursu w zawodzie: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w naszej szkole prowadzone będą w formie zaocznej. Kształcenie prowadzone jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie danej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem, którego uzyskanie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany jest przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Sekretariat słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich
ul. Skarbowa 2
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Nie zwlekaj! To wyjątkowa okazja! Limit miejsc jest ograniczony!
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń!

Rejestracji telefonicznej oraz wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 774825950, 774825952.

Zapisy elektroniczne pod adresem e-mail:

kkz_max.jpeg
 

×

Zapisz się do newslettera