Kamera on-line

Uczniowie technikum budownictwa w Zespole Szkół Nr 1 bliżej uczelni

Obecnie coraz bardziej zacieśnia się współpraca między uczelniami wyższymi i szkołami ponadgimnazjalnymi. Szkoły chcą coraz lepiej przygotować swoich uczniów do tego, aby bez większych kłopotów dostali się oni na wymarzone kierunki studiów. Chcą umożliwić swoim uczniom kontakty z uczelnią i jej pracownikami, tak aby wcześniej wiedzieli jak przebiegają studia na danym kierunku. Również uczelnie coraz więcej uwagi przykładają do tego, aby w dobie dużej konkurencji i szerokiej oferty kształcenia na poziomie studiów wyższych pozyskać studentów. Kierując się tymi względami, parę tygodni temu podjęto rozmowy między Wydziałem Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a Zespołem Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu. W wyniku tych rozmów ustalono zasady współpracy naukowo - dydaktycznej pomiędzy stronami i w dniu 19 kwietnia w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul Skarbowej 2, podpisano uroczyście, w obecności uczniów, Porozumienie o współpracy między uczelnią, a szkołą. Z ramienia uczelni Porozumienie podpisał Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej  prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek, a z ramienia ZS1 dyrektor szkoły mgr Urszula Więcek. Porozumienie obejmuje możliwość czynnego udziału uczniów kierunku budowlanego ZS1      w wykładach, prowadzonych przez pracowników naukowych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  Umożliwia ono również wybranym uczniom kierunku budowlanego ZS1 i nauczycielom przedmiotów zawodowych budowlanych udział w konferencjach branżowych, organizowanych przez uczelnię. Przewidziano też organizowanie spotkań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym dla uczniów ZS1 zarówno na terenie szkoły jak i uczelni oraz możliwość współpracy w zakresie opracowywania i realizacji szkolnych programów i projektów o charakterze edukacyjnym. W treści zawartego Porozumienia zaznaczono, że zakres współpracy może w przyszłości zostać poszerzony.

Porozumienie Gliwice 001.jpeg
Porozumienie Gliwice 005.jpeg
Porozumienie Gliwice 006.jpeg
Porozumienie Gliwice 007.jpeg
Porozumienie Gliwice 010.jpeg
×

Zapisz się do newslettera