Kamera on-line

Konsultacje

Zarząd Powiatu skierował do konsultacji "Program współpracy powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok".
Konsultacje odbędą się w dniach: od 13.05.2013 do 24.05.2013
Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_powkk&id_dzi=15&lad=a&id_dok=2340&id_men=100&powrot=1&slowo_szuk=&archiwum_szuk=0&gdzie_szuk=dokument

×

Zapisz się do newslettera