Kamera on-line

Już wkrótce w CKPiU nowe pracownie dla uczniów

W czerwcu 2013 Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski zakończy realizację dużego inwestycyjnego zadania dofinansowanego z Funduszy Europejskich. W ramach projektu pt. „Wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu” w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu powstaną trzy innowacyjne pracownie, w których uczniowie ponadgimnazjalnych szkół nie tylko z powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego będą mogli odbywać praktyki uczniowskie. Są to:
-pracownia Odnawialnych Źródeł Energii, gdzie powstanie sześć stanowisk badawczych, na których uczniowie będą mogli poznawać sposoby wytwarzania m. in. energii wiatrowej;
-pracownia automatyki i robotyki, gdzie powstanie samodzielne stanowisko montażowo – badawcze dla stacji dystrybucji, stacji kontroli, stacji obróbki oraz stacji montażu z robotem i stacji sortowania;
-pracownia mechatroniki samochodowej , gdzie zostaną zamontowane zestawy dydaktyczne z pracującymi silnikami.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 101 096,07 PLN, z czego 935 931,65 PLN pochodzi z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej.
Logotypy CKPiU z tekstem kolor-duży projekt.jpeg
×

Zapisz się do newslettera