Kamera on-line

Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski kończy realizację kolejnego projektu z RPO WO 2007-2013

W czerwcu 2013 roku Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski zakończy realizację dużego inwestycyjnego zadania dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach projektu pt. „Wyposażenie pracowni nowoczesnych technologii w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie - Koźlu” w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu, gdzie powstaną trzy innowacyjne pracownie.
Równocześnie w tym samym czasie zakończy się realizacja drugiego projektu realizowanego przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski w tej placówce pt. „Wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu w nowoczesne stanowiska do kształcenia w zawodach elektrycznych i budowlanych”, na który pozyskano kwotę 197 281,10 PLN z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej.
Już od września uczniowie będą mogli kształcić się w nowej pracowni elektrycznej wyposażonej w 6 stołów montażowych z osprzętem oraz 6 szaf narzędziowych z wyposażeniem, a także w nowej pracowni budowlanej, która również będzie wyposażona w 6 nowych stanowisk dydaktycznych z pełnym osprzętem.

Logotypy CKPiU z tekstem kolor-mały projekt.jpeg
×

Zapisz się do newslettera