Kamera on-line

Informacja o organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

W związku ze zbliżającymi się wakacjami letnimi, organizatorom wypoczynku przypomina się o obowiązku przedłożenia w Kuratorium Oświaty w Opolu (bez względu na formę, czas trwania, ilość dzieci, miejsce wypoczynku) wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej i papierowej w celu uzyskania zaświadczenia o jego zgłoszeniu. Zaświadczenie stanowi podstawę do rozpoczęcia działalności wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Z prawnymi uregulowaniami obowiązku zgłaszania wypoczynku organizowanego dla dzieci i młodzieży można zapoznać się na stronie internetowej www.kuratorium.opole.pl .
Jednocześnie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Opolu uruchamia 24-godzinny telefon 077 45 24 575, pod którym można zgłaszać skargi, uwagi i zapytania w sprawie organizacji wypoczynku letniego. Konsultacje i porady w zakresie organizacji i funkcjonowania wypoczynku letniego będą udzielane pod telefonem 077 45 24 573 lub pod telefonem 691933131 przez st. wizytatora Piotra Dańkowskiego.


×

Zapisz się do newslettera