Kamera on-line

Aktualności

 • Uchwała do konsultacji - Powiatowy Program Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014

  Zarząd Powiatu kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego". Konsultacje odbędą się w dniach od 29.02.2012r. do 14.03.2012r. i mają formę pisemną. Wnioski do projektu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@pcpr-kkozle.pl lub pisemnie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4.

 • Uchwała do konsultacji - Powiatowy Program Wspierania Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2016

  Zarząd Powiatu kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Wspierania Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim na lata 2012-2016".Konsultacje odbędą się w dniach od 29.02.2012r. do 14.03.2012r. i mają formę pisemną. Wnioski do projektu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@pcpr-kkozle.pl lub pisemnie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4.

 • KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu

  W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 93 ust. l oraz 94 ust, l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, póz. 150, z późn. zm.), informuję, że na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Kędzierzynie- Koźlu, przy ul. B. Śmiałego 5 (kod stacji: OpKkozlela) oraz w Zdzieszowicach przy ul. Piastów 6 (kod stacji: OpZdze2a), w dniu 12 lutego br. wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego ustalonego dla pyłu PM10.

 • I Powiatowa Konferencja dla Pracodawców

         W dniu 08 lutego 2012 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie – Koźlu odbyła się I Powiatowa Konferencja dla Pracodawców. Powrócono w ten  sposób do dawnej tradycji takich właśnie spotkań. Pomysł był wynikiem przemyśleń dyrekcji szkoły zmierzających w kierunku pogłębienia współpracy między Pracodawcami zatrudniającymi młodocianych  pracowników, którzy jednocześnie są uczniami naszej szkoły, a także  firmami, w których nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe, a Szkołą.

  IMG_6460.jpeg IMG_6456.jpeg IMG_6434.jpeg

 • KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu

  W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 93 ust. l oraz 94 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 t. Prawo ochrony środowiska (Dz.  U. 2008 Nr 25, póz. 150, z późn, zm.), informuję, że na jednej automatycznej stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego 5 (kod stacji: OpKkozlela)  w dniu 3 lutego br. wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego ustalonego dla pyłu PM10.

 • Segreguj odpady - to się opłaca!

  W grudniu 2011 roku Zarząd NFOŚiGW podjął uchwałę w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia „Segreguj odpady - to się opłaca!” realizowanego przez Rekopol – Organizację Odzysku S. A. z siedzibą w Warszawie (ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa).
  Celem projektu tego jest przeprowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, które pozwolą na zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, aktywizację pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz działaczy lokalnych i upowszechnienie wiedzy na temat segregacji odpadów.