Kamera on-line

Aktualności

 • Obchody Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Południowo-Wschodnich

  Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XVII/236/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r., ustanowił w województwie opolskim dzień 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. Uroczystości z tej okazji, rozpoczęły się w Kędzierzynie-Koźlu o godz. 12:00. W kościele p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Koźlu odprawiono mszę w intencji Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Po zakończonej mszy, uczestnicy obchodów przemaszerowali wraz z kompanią honorową, orkiestrą i pocztami sztandarowymi do Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca ludobójstwo Polaków na Kresach.
  Zdjęcia 316.jpeg IMG_1693.jpeg IMG_1735.jpeg

 • Spotkanie integracyjne „Otwarte Drzwi”

  W dniu 11 lipca 2012 r., o godz. 9:30, rozpoczęło się spotkanie integracyjne dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Głównym organizatorem „Otwartych Drzwi” była kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu Maja Kunicka. Udział w nim wzięli mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej z Sośnicowic i Sławięcic; uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowych z Kędzierzyna-Koźla, Raciborza i Krapkowic; podopieczni Stowarzyszenia „Mały Książę” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” z Kędzierzyna-Koźla.
  Zdjęcia 299.jpeg Zdjęcia 284.jpeg Zdjęcia 280.jpeg

 • Pilotażowy program - Aktywny Samorząd

  Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie – Koźlu ul Skarbowa 4, tel. 774810282, 77 4833323.

 • Uprawnienia społecznego opiekuna zabytków dla Kozielskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR

  Na wniosek Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w dniu 18 czerwca 2012 r., wydał decyzję o ustanowieniu Kozielskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR społecznym opiekunem zabytków. Jest to pierwszy społeczny opiekun zabytków w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim.
  DSC_0880.jpeg 101_0253.jpeg 100_7113.jpeg

 • Zakończenie roku szkolnego w szkołach Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

  29 czerwca 2012 r. w szkołach ponadgimnazjalnych odbyły się uroczyści z okazji zakończenia roku szkolnego 2011/2012. W wydarzeniach tych udział wzięli m.in. starosta Artur Widłak, który gościł w Zespole Szkół w Komornie, wicestarosta Gabriela Tomik, która odwiedziła Zespół Szkół Elektryczno-Telekomunikacyjnych i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, członek Zarządu Powiatu Jakub Gładysz obecny był w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej, a kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Renata Scheit odwiedziła Zespół Szkół Nr 3 w Sławęcicach.
  DSC_0864.jpeg DSC_0861.jpeg DSC_2023.jpeg DSC_1956.jpeg

 • Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu informuje, iż wszyscy organizatorzy wypoczynku letniego na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, mają obowiązek przedłożyć w Kuratorium Oświaty w Opolu, wymagane dokumenty w celu uzyskania zaświadczenia jego zgłoszeniu. Zaświadczenie takie stanowi podstawę do rozpoczęcia działalności wypoczynku dla dzieci młodzieży (art. 92 a ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

 • Koniec roku szkolnego 2011/2012

  Szanowni Państwo, Droga Młodzieży,

  poza nami kolejny rok solidnej, ciężkiej pracy, podejmowania trudnych i przełomowych decyzji, realizacji nowych wyzwań, wielu cennych inicjatyw i twórczych działań dla dobra edukacji. To moment, gdy powinniśmy być dumni, z tego, co udało się osiągnąć, zrealizować i chwila, by formułować już cele na kolejne lata nauki.

 • Wyróżnienie kozielskiego szpitala Opolską Nagrodą Jakości

  Dobudowane skrzydło szpitala w Koźlu.jpeg SP ZOZ z Kędzierzyna-Koźla wyróżniony został, jako jeden z 13 przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego Opolską Nagrodą Jakości. O nagrodę tę ubiegać się mogły organizacje produkcyjne, usługowe, użyteczności publicznej i edukacyjne, które wdrażają projakościowe działania ukierunkowane na spełnienie oczekiwań klientów, pracowników i otoczenia.

×

Zapisz się do newslettera