Kamera on-line

Nabory wniosków

 • Trwa nabór projektów PPP z sektora efektywności energetycznej

  Mając na uwadze Plan pracy Platformy PPP na 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło nabór projektów PPP z sektora efektywności energetycznej dla podmiotów sektora publicznego.  Celem naboru jest analiza i ocena stanu przygotowania projektów na rzecz wyłonienia projektu pilotażowego, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem MIiR w procesie przygotowania przedsięwzięcia i wyboru partnera prywatnego.

 • Nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej

  Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, działając jako Partner projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”,  realizowanego pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS), wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka ogłosiło nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej.

 • Projekt "Samozatrudnienie naszą szansą!”

  Projekt "Samozatrudnienie naszą szansą!” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.
   

 • Nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego PL04

  Minister Środowiska jako Operator Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) ogłosił nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 3 585 857,00 EUR, tj. 14 999 998,42 PLN.

×

Zapisz się do newslettera