Kamera on-line

Nabory wniosków

  • Trwa nabór projektów PPP z sektora efektywności energetycznej

    Mając na uwadze Plan pracy Platformy PPP na 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło nabór projektów PPP z sektora efektywności energetycznej dla podmiotów sektora publicznego.  Celem naboru jest analiza i ocena stanu przygotowania projektów na rzecz wyłonienia projektu pilotażowego, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem MIiR w procesie przygotowania przedsięwzięcia i wyboru partnera prywatnego.

×

Zapisz się do newslettera