Kamera on-line

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej G

Dokumenty programowe

Zamówienia w projektach UE

Realizowane projekty

Piotr Kramarz - Kierownik Wydziału
tel. 77 405 27 79
fax. 77 483 70 03
e-mail: p.kramarz@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
Poniedziałek:     8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek: 7.00 - 15.00

Anna Małkowska - Inspektor
tel. 77 405 27 78
fax. 77 483 70 03
e-mail:a.malkowska@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
Poniedziałek:      8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek: 7.00 - 15.00

 
Plac Wolności 1 ( Parter )
47-220 Kędzierzyn - Koźle
e-mail:
e-mail:

 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie Koźlu, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 74/326/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 11 października 2016 r.:

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej (WR),

§ 17. 1. Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej kieruje Kierownik.

2. Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. promowanie idei polskiego członkostwa w strukturach Unii Europejskiej,
 2. przedkładanie organom statutowym Powiatu informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania na projekty inwestycyjne,
 3. organizacja spotkań koordynujących przygotowanie projektów, dla których komórką koordynującą jest Wydział,
 4. opracowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy celowych Unii Europejskiej i funduszy krajowych,
 5. koordynowanie prac przygotowawczych załączników do wniosków o dofinansowanie niezbędnych do złożenia projektów, dla których komórką koordynującą jest Wydział,
 6. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie na projekt, dla których komórką koordynującą jest Wydział,
 7. udział w ewaluacji i promocji projektów, dla których komórką koordynującą jest Wydział,
 8. przygotowywanie wniosków o płatność projektów, dla których komórką koordynującą jest Wydział,
 9. przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektów, dla których komórką koordynującą jest Wydział,
 10. przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków europejskich koordynowanych bezpośrednio przez Wydział, a wynikających ze szczególnych postanowień umów o dofinansowanie,
 11. organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dotyczących wspólnych polityk UE i zagadnień wspólnotowych skierowanych do zainteresowanych grup społecznych,
 12. Obsługa internetowej strony Powiatu w zakresie informacji europejskiej,
 13. Współudział w opracowywaniu i aktualizacji strategii rozwoju Powiatu,
 14. Współpraca z partnerskimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą.