Kamera on-line

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania Powiatu K - Kozielskiego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Zarządu Powiatu  Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 26 października  2011 roku na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2011 roku rozpatrzyła ofertę złożoną na realizację zadania:  Prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Wybrano ofertę Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie, ul. Sobieskiego 7, 48-300 Nysa.
Oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszonym konkursie ofert. W opinii Komisji posiadane przez Podmiot doświadczenie oraz zasoby kadrowe pozwolą na efektywną realizację zadania. Pozytywnie zaopiniowana została również kalkulacja kosztów realizacji zadania (w tym relacja do zakresu rzeczowego zadania).
Szczegółowe informacje znajdują się w BIP
www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl w dziale ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - Konkursy

×

Zapisz się do newslettera