Kamera on-line

Oto nasi prymusi!

Pożegnanie absolwentów

Wszyscy mają plany i marzenia, na konto tych pierwszych można zaliczyć nadchodzący egzamin maturalny, na konto drugich - dostanie się na studia. Z tym ostatnim nie powinno być jednak problemu, bo średnia ocen mówi sama za siebie. Podczas uroczystego pożegnania absolwentów w szkołach średnich powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego nagrodzono tych, którzy przez lata nauki ciężko pracowali. Dziś – jak mówią – nie żałują ani godziny spędzonej nad książkami.

5,75 – taką średnią może pochwalić się Monika Stawiarska, absolwentka Zespołu Szkół nr 3.

 Jestem z siebie dumna, bo to najwyższa średnia z całej szkoły, myślę, że dzięki olimpiadzie, w której brałam udział pójdę na Uniwersytet Jagielloński – cieszy się uczennica ze Sławięcic.  

Na olimpiadzie Monika musiała popisać się wiedzą z zarządzania i planowania karierą zawodową. 

 - Kiedy byłam młodsza, rodzice bardzo pilnowali, abym przykładała się do nauki, zostało mi to do dziś – dodaje Monika.

Ona sama nie jest jednak jedyną prymuską. Statuetka „Najlepszy z najlepszych” powędrowała do Łukasza Chromiaka. Absolwent Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zanotował średnią ocen na poziomie 5,71. W Azotach oprócz listów gratulacyjnych, stypendiów oraz upominków, firma Jokey Plastik ufundowała nagrody pieniężne. 

Bardzo dobre wyniki w nauce osiągali nie tylko uczniowie dwóch wspomnianych placówek, także w pozostałych znaleźli się wybitni absolwenci.

Pamiętajcie, aby wracać w mury waszych szkół, to czego się tu nauczyliście będzie procentowało w przyszłości, a wasi nauczyciele, mimo, że czasem pogrozili palcem, zawsze chcieli dla was dobrze – mówiła z uśmiechem starosta Małgorzata Tudaj.

AL

1.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

2.jpeg

5.jpeg

×

Zapisz się do newslettera