Kamera on-line

Kamień węgielny wmurowany. Prace na moście w Cisku ruszyły na całego.

23 maja 2013 roku w samo południe to niewątpliwie historyczna chwila dla mieszkańców gmin Cisek i Bierawa. W dniu tym Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta oraz Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Artur Widłak w obecności wielu gości i samorządowców wmurowali kamień węgielny dla nowej przeprawy przez Odrę.
Rzeki dzielą, Odra łączy – powiedział ktoś przed laty podczas corocznego spływu dziwnych obiektów pływających. Dwa brzegi gmin Cisek i Bierawa połączy nowa przeprawa mostowa, zaprojektowana jako obiekt o długości 180,65 m i szerokości całkowitej 12,75 m.
 
Inwestycję realizuje Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, który nie miał do tej pory doświadczeń w budowie tak okazałych obiektów. Budowa nie doszłaby do skutku, gdyby nie zrozumienie ze strony władz Województwa Opolskiego i pomoc w przygotowaniu projektu pt. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 i usuwającego skutki powodzi z 2010 roku.
 
Aby nawiązać nowym mostem do istniejących dróg przebudowany zostanie także fragment drogi powiatowej Cisek-Bierawa oraz drogi gminnej w kierunku Roszowickiego Lasu. To właśnie całość tych prac na nowo pozwoli połączyć dwie nadodrzańskie gminy powiatu i nada nowy – pełniejszy wymiar słowom uczestników corocznych spływów.
 
To największa inwestycja Powiatu, która będzie realizowana do września 2014 roku.
 
Kamień wmurowuje Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta.jpeg
Kamień wmurowuje Starosta Powiatu Artur Widłak.jpeg
Podczas uroczystości.jpeg
Przemawia Marszałek Województwa Opolskiego.jpeg
Trzej samorządowych zamykają w tubie akt erekcyjny mostu.jpeg
Logosy unijne most z tekstem..jpeg
 
×

Zapisz się do newslettera