Kamera on-line

Instrukcje dla potencjalnych ofiarodawców leków i wyrobów medycznych

PDFInstrukcja_angielski.pdf (423,61KB)

W związku ze stanem klęski żywiołowej spowodowanej przez powodzie, do Ministerstwa Zdrowia Republiki Serbii zgłasza się duża liczba organizacji i osób prywatnych z kraju i zagranicy, którzy chcą ofiarować niezbędną pomoc: leki i wyroby medyczne. Chociaż Republika Serbii posiada wystarczającą ilość leków i wyrobów medycznych zapewniających  ochronę zdrowia w zwykłych okolicznościach, to w nagłych wypadkach niezbędne jest dostarczenie dodatkowych ilości pewnych grup leków i wyrobów medycznych, na które wzrosło zapotrzebowanie wśród ludności.

Ministerstwo Zdrowia Republiki Serbii informuje, że w celu ochrony zdrowia pacjentów, indywidualne dary w formie leków i wyrobów medycznych ofiarowane przez osoby prywatne, nie mogą zostać przyjęte, ponieważ brakuje informacji, gdzie te leki zostały zakupione i w jakich warunkach były przechowywane.

Wszystkie osoby fizyczne i prawne, które chcą ofiarować leki, wyroby medyczne i inne zasoby, które są dopuszczone do obrotu w Republice Serbii, mogą przekazać darowizny poprzez producenta lub hurtownię na rzecz Centralnej Apteki Centrum Klinicznego Republiki Serbii (Central Pharmacy  of Clinical Center of Serbia), która przeznacza i dystrybuuje środki do wszystkich instytucji ochrony zdrowia w Republice Serbii, na podstawie wyrażonych przez nie potrzeb.

W przypadku ofiarowania leków, które nie są dopuszczone do obrotu w Republice Serbii, wydanie pozwolenia na import leży w gestii Agencji Leków i Wyrobów Medycznych Republiki Serbii (Medicines and Medical Devices Agency of Serbia), na podstawie niżej wymienionych dokumentów: Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania, wydawany przez kompetentne organy UE (Certificate of Good Manufacturing Practice) oraz certyfikat producenta z analizy leku.

Import wyrobów medycznych, które nie są dopuszczone do obrotu w Republice Serbii, leży w gestii Agencji Leków i Wyrobów Medycznych Republiki Serbii) na podstawie poniższych dokumentów: deklaracji zgodności (The Declaration of Conformity), certyfikatu CE (CE certificate) oraz dowodu, że wyrób medyczny jest dopuszczony do obrotu w kraju producenta.

Zgodę na import leków i wyrobów medycznych, które nie zostały dopuszczone do obrotu w Republice Serbii Agencja podejmie w ciągu 24 h.

Umowa darowizny powinna zostać zawarta z Centralną Apteką Centrum Klinicznego Republiki Serbii.

Lista najbardziej potrzebnych leków, wyrobów medycznych i innych środków dla służby zdrowia i obywateli oraz szczegółowe informacje w języku angielskim znajdują się poniżej.

LISTA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH ZAPOTRZEBOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA SERBII:

 

LEKI:

 

 

probiotics (Linex, Liobif, Probiotik,...) all producers
rehydrates all producers
captopril tbl  12,5mg, 25mg, 50mg
enalapril tbl 5mg, 10mg, 20mg
niphedipin tbl with prolonged effect 20mg
furosemide diuretic tbl 40mg
ramipril tbl 1,25mg, 2,5mg, 5mg, 10mg
phosinopril tbl 10mg, 20mg
bisoprolol tbl 2,5mg, 5mg, 10mg
nebivolol tbl 5mg
hydrochlortiazide tbl 25mg
diltiazem chloride tabl.with modified release 90mg
verapamil tbl 40mg, 80mg
glimepiride tbl 1mg, 2mg, 3mg, 4mg, 6mg
gliklazid tbl 80mg
metformin  tbl 500mg, 850mg, 1000mg
acetylsalicylic acid tbl 100mg
nitroglycerin sublingual tbl 0.5mg; spray
bromazepam tbl 1,5mg, 3mg, 6mg
diazepam tbl 2mg, 5mg, 10mg
risperidone tbl 1mg, 2mg, 3mg, 4mg
valproic acid, sodium valproate    tabl. with slow release 145mg+333mg)
fenoterol, ipratropium bromide    spray (0,05mg+0,02mg)/dose
salbutamol spray 0,1mg/dose
salbutamol syrup  2mg/5ml
amoxicillin capsules 250mg, 500mg
amoxicillin syrup 250mg/5ml
cephalexin capsules 250mg, 500mg
cephalexin syrup 250mg/5ml
amoxicillin, clavulanic acid tabl (250mg+125mg), (500mg+125mg), (875mg+125mg)
amoxicillin, clavulanic acid syrup (125mg+31,25mg)/5ml; (250mg+62,5mg)/5ml
ampicillin capsules 500mg
ampicillin syrup 250mg/5ml
lithium-carbonate capsules 300mg
mebendazole tbl 100mg, sol
albendazole tbl 200mg
benzyl benzoate    sol 25%
loperamide tbl 2mg
tetanus imunoglobulin inj.
albumin    conc. 20%
benzylpenicillin inj. 1MIU, 5MIU
benzatin benzylpenicillin inj. 1,2 MIU, 2,4 MIU
ceftriaxon inj.250mg, 500mg
cefuroxime inj. 750mg, 1500mg
ciprofloxacine inj. 100mg/10ml
ciprofloxacine infus. 100mg/50ml
ampicillin inj. 1000mg
pyridoxine inj.  50mg/2ml
diazepam inj. 10mg/2ml
amjodarone inj.150mg/3ml
dexamethasone inj. 4mg/ml
diclofenac inj. 75mg/3ml
propofol emulsion for inj./ inf. 10mg/ml
furosemide inj. 20mg/2ml
nadroparin calcium inj.; 2850i.u./0,3ml; 3800i.u./0,4ml; 5700 i.u./0,6ml; 47000 i.u./5ml
gentamicine inj.im iv inf. 20mg/2ml; 40mg/2ml; 80mg/2ml
adrenaline inj. 1mg/ml
aminophylline inj.; 250mg/10ml; 240mg/10ml
neostigmine inj. 2.5mg/ml; 0,5mg/ml
atropine inj. 1mg/ml
nitroglycerin inj.
hydrocortison inj. 100mg, 500mg
povidone iodine    solution 10%, foam 7,5%


WYROBY MEDYCZNE:


Masks disposable (single use), epidemiological
Sterile gauze (all sizes)
Sterile gauze pads (all sizes)
Sterile gauze rolls and bandages (all sizes)
Adhesive bandage (all sizes)
Hansaplast (all sizes)
Cotton wool 
Paper wool
Asepsol conc. 
Antibacterial gel for dry hand-washing
Mediflex gloves non-sterile (all sizes)
Mediflex surgeon gloves (all sizes)
Infusion sets
Sterile injections (all sizes)
Needles sterile (all sizes)
Needles sterile for insulin (Novofine, BD,...)
Baby systems (all sizes)
Canyl i.v.
Device for measuring glucose in blood
Blood glucose meters (Accu-chek activ, performa, Glucosure, Glucoval,...)
Lancing devices
Baby diapers (all sizes)
Diapers for adults (all sizes)
Incontinence pads (all sizes)
Medical coal tar
Digital thermometer
Digitalni devices for measuring blood pressure
Medical shampoo against lice
Medical products against scabies
Еthanol conc.
Hydrogen konc.
Precipitated sulfur (for sulfur ointments in various conc.)
Parafinum liquidum
Vaselinum album
Cera alba
Benzyl benzoate
Oleic acid
Trietanolamine
PVC bottles of 1liter (three compartments)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu +381113614-666 i +381113616-257, jak również poprzez pocztę elektroniczną:
.

×

Zapisz się do newslettera