Kamera on-line

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej

Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej należy w szczególności:

1) koordynacja działalności Starostwa Powiatowego w dziedzinach związanych z polskim członkostwem w Unii Europejskiej,

2) opracowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy celowych Unii Europejskiej i funduszy krajowych,

3) przygotowywanie wniosków o dotacje na rozwój Powiatu,

4) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu,

5) organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dotyczących wspólnych polityk UE i zagadnień unijnych skierowanych do wszystkich zainteresowanych grup społecznych,

6) promowanie idei polskiego członkostwa w strukturach Unii Europejskiej,

7) podejmowanie działań wspierających rozwój małej przedsiębiorczości w Powiecie,

8) współpraca z organizacjami pozarządowymi w staraniu się o środki unijne,

9) współpraca ze Szkolnymi Klubami Europejskimi,

10) współpraca z zaprzyjaźnionymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą.
×

Zapisz się do newslettera