Kamera on-line

Informacja o projekcie

Logosy unijne most z tekstem.jpeg

 

Nazwa projektu:

            „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek – Bierawa”

Wartość projektu:

            20 505 368,72 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

            17 392 348,83 PLN

Wysokość dofinansowania z Budżetu Państwa:

   3 113 019,89 PLN

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

            31 lipca 2013 r.

Program:

            Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

Oś priorytetowa:

            3 Transport

Działanie:

            3.1 Infrastruktura drogowa

Poddziałanie:

            3.1.2 Drogi lokalne

Krótki opis projektu:

Projekt polega na budowie czteroprzęsłowego ciągłego mostu zespolonego z głównym przęsłem nurtowym wzmocnionym łukiem na rzece Odrze na odcinku drogi lokalnej nr 1404 O Cisek – Bierawa. Nowy most powstanie 18 metrów (licząc w osi) poniżej starej przeprawy oraz będzie miał rozpiętość teoretyczną 164,27 m, a jego całkowita długość wyniesie 180,65 m. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30 września 2014 roku.

 

×

Zapisz się do newslettera