Kamera on-line

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych innowacyjnych technologii oraz wspiera działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Jego głównym celem jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.

Przewidziane w Programie obszary wsparcia to:

  • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
  • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
  • wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Szczegółowe informacje: http://www.poir.gov.pl

×

Zapisz się do newslettera