Kamera on-line

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspiera również innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Szczegółowe informacje: http://www.power.gov.pl

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera