Kamera on-line

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) jest  programem krajowym w ramach którego wspierane będą inwestycje w zakresie poszerzania dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz zwiększanie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie. Celem głównym Programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa jako fundamenty przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Szczegółowe informacje: http://www.popc.gov.pl

×

Zapisz się do newslettera